Wydawca witryny:

Klub Cor Cordium
ul. Ks. Bpa Dominika 8
83-200 Starogard Gdański

e-mail klubowy: klubcorcordium@gmail.com

Deklaracja WORD

Deklaracja PDF

 

Zarząd klubu:

Marcin Goździewski ? prezes zarządu
Sebastian Gramburg ? wiceprezes ds. sportowych
Bolesław Ossowski ? wiceprezes ds. org. ? finans.
Ks. Prałat Józef Pick ? proboszcz parafii NSPJ
Henryk Grzonka ? sekretarz
Bogdan Drężek ? skarbnik
Daniel Stosik ? członek zarządu